کباب پزهمراه دوگانه سوز مه پویا مدل BRB-M111

1/790/000 تومان

  • طراحی جدیدوزیبا
  • دوگانه سوز ذغالی وگازی(گازشهری ومایع)
  • پخت آسان،سریع ویکنواخت،بدون ایجادسوختگی
  • گردش همزمان اتوماتیک سیخها(دردوجهت)
  • قابلیت پخت انواع کباب کوبیده،برگ،چنجه،جوجه ،گوجه و…
  • دارای دوسری سیخ استیل ۱۱ تایی دردوسایزمتفاوت،مخصوص کوبیده وجوجه.
  • کم حجم وحمل آسان
اطلاعات بیشتر